Skip to content

Hur intelligent är egentligen råttor?

Hur intelligent är egentligen råttor? Råttor har länge haft en dålig ryktebild och har betraktats som ohyra. Men hur intelligent är egentligen detta gnagardjur? Det visar sig att råttor är mycket intelligenta djur som har visat sig kunna lösa komplexa uppgifter. Enligt en artikel från My Animals är råttor smartare än vad många tror. MedContinue reading “Hur intelligent är egentligen råttor?”