Okategoriserade

Fredade fåglar

Häckningstid

Snart är det vår och fåglarna kommer att bygga bo ganska snart. Mellan mars och augusti kan det prassla mycket mer i buskar och träd då det byggs för fullt. Buskar, träd och holkar blir fulla av pinnar, ull, hår och kanske fjädrar. Och oftast är det honan som bygger och hanen ledsagar honan hela vägen.

Vanligtvis läggs det 6 – 12 ägg runt maj – juni. under 12 – 15 dagar ruvar honan på äggen och det är vanligt med flera kullar.

När fågelungar blir flygfärdiga varierar beroende på vad det är för fågel. Fiskmåses ungar behöver exempelvis 35 dagar innan dom kan lämna boet. Men dom vanligaste fågelungarna lämnar boet mellan 12 – 60 dagar.

Om man hittar en fågelunge som ramlat ur sitt bo som inte har fått fjädrar eller om ögonen inte öppnats ska man kontakta en fågelrehabiliterare som hjälper till.