Inlägg

Ta hand om dina gåvor

Inlägg i samarbete med enklaavtal.se

Har du gåvor av större värde

Om du har gåvor som har ett större värde kan det vara bra att du tänker på vem som ska ärva dessa när du går bort. Det är något som kanske många inte tänker på eller vill tänka på. Men det är viktigt om du vill att något ska stanna i släkten.

Gåvor

En gåva kan tex vara om du har en större summa pengar, värdepengar och kanske en sommarstuga. Och för att allt ska gå rätt till och det finns rätt information om vem du vill ska dessa gåvor ska du skriva ett gåvobrev.

gåvor

Ett gåvobrev är ganska enkelt att skriva. Men det finns vissa saker som detta gåvobrev måste innehålla. Och först och främst måste det vara skriftligt.

Sen måste brevet innehålla uppgifter om vem det är som ska ge gåvan och vem det är som är mottagaren. Är det tex ett värdefullt konstverk måste det finnas en noggrann beskrivning om gåvan. Allt för att det inte ska uppstå några missförstånd.

Gäller gåvan tex en sommarstuga som du vill att någon speciell släkting ska ha måste gåvobrevet skrivas under av två personer. Annars är det inte giltigt. Lagfarten måste också ändras  och då skickar man in brevet till Skatteverket för registrering.

Om du tycker att detta verkar mycket så kan du gå in på enklaavtal.se där det finns många förklaringar och vad du måste tänka på. Där finns också en länk till en avtalsmall.

Bostadsrätt

Har du en bostadsrätt krävs det ett gåvobrev för att det ska vara juridiskt bindande. Uppgifter om vilken lägenhet gåvan gäller måste stå på det skriftliga gåvobrevet. Datum och underskrift av både dig och den som är mottagare av gåvan ska också finnas på gåvobrevet.

Det behöver inte bevittnas men bostadsrättsföreningen behöver underrättas om gåvan.