Okategoriserade

Läsbar bok om personlig utveckling

The Magic of Thinking Big, David J Schwartz

The Magic of Thinking Big

Dr David J Schwartz, född 1927 i USA, var en världsberömd motivationstalare och expert på personlig utveckling. Schwartz blev professor vid Georgia State University och senare grundade han sitt eget konsultföretag, Creative Educational Services. Bolaget specialiserade sig på livsstrategi och ledarutveckling, ämnen som Schwartz skrev flera böcker om.

The Magic of Thinking Big publicerades första gången år 1959 och är lika aktuell idag som den var då. Boken är praktisk, kraftfull och mycket engagerande och visar att nyckeln till framgång ligger i ditt tänkesätt.

Boken kommer inte bara att inspirera dig utan även ge dig de verktyg du behöver för att förbättra ditt liv. Schwartz visar bland annat hur du kan bekämpa misstro och dess negativa kraft, ta fram ett konkret framgångsrikt program, använda din kreativitet för att nå längre och utnyttja din tankekraft i nuet.